Projekty unijne

Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-038D/20-001 pn.: „Zwiększenie zakresu oferty Firmy w celu utrzymania konkurencyjności.”

Opis przedmiotu projektu: Rezultatem realizacji projektu będzie wprowadzenie do oferty Przedsiębiorstwa znacząco ulepszonej usługi szkoleniowej oraz nowej gamy produktów – opartych na technologii zastosowanej w zakupionych aktywach. Projekt dotyczy wsparcia inwestycyjnej działalności Firmy celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Inwestycja pozwoli na wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Wartość całkowita1 058 611,25 zł
Koszty kwalifikowane861 875,00 zł
Dofinansowanie732 593,75 zł