Buisness coaching, Executive coaching

Buisness coaching, Executive coaching

Odpowiednio przeprowadzony coaching jest jednym z najbardziej efektywnych metod rozwoju – a zwłaszcza rozwoju biznesowego, gdyż jego istotą nie jest narzucanie gotowych rozwiązań, ale skuteczna pomoc w wykorzystaniu przez klienta jego własnych zasobów. Executive coaching jest docenianą metodą pracy nad podnoszeniem kompetencji pracowników wysokiego szczebla (kadra kierownicza, managerowie, pracownicy zarządu), ponieważ pozwala na indywidualną pracę z człowiekiem, który odpowiada za kierowanie potencjałem nie tylko swoim ale także pozostałych zespołów pracujących na wynik firmy. Efekty jakie przynosi praca z doświadczonym coachem szybko przynoszą korzyści znacznie przewyższające środki zainwestowane w sesje.

Indywidualna praca na naszych sesjach coachingowych skierowanych do liderów biznesu, dyrektorów, managerów i prezesów, powoduje naturalny rozwój umiejętności i wzrost świadomości w  zarządzaniu organizacjami. Z kolei dzięki naszemu doświadczeniu i twardym kompetencjom możemy – za zgodą klienta – wprowadzić elementy mentoringowe. Właśnie dzięki takiemu podejściu osiągamy mierzalne wyniki w takich dziedzinach jak:

  • zarządzanie zespołem podległych pracowników,
  • ograniczające przekonania na temat własnych obowiązków i ich delegowania,
  • perfekcjonizm (w tym również dezadaptacyjny),
  • wypalenie zawodowe – jego profilaktyka i działania, już podczas pierwszych jego objawów,
  • twarde i miękkie kompetencje lidera-przywódcy,
  • oceny pracowników, informacja zwrotna, konstruktywny feedback,
  • produktywność i efektywność osobista, zarządzanie sobą i działaniami w czasie,
  • poszukiwanie flow, motywacja, automotywacja.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły!

lp.ga1720818481tsevn1720818481iorp@1720818481oruib1720818481

+48 534 454 555