Szkolenia z kompetencji miękkich

Szkolenia z kompetencji miękkich

Najważniejszym aktywem większości biznesów od zawsze byli ich pracownicy. Zasoby ludzkie to fundament każdej organizacji, a inwestycja w rozwój zespołu skutkuje przyspieszonym rozwojem całej firmy.

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz szkoleń biznesowych, których tematyka i zakres jest dopasowana do potrzeb indywidualnego odbiorcy. Budując program szkoleń skupiamy się na ich użyteczności, tak dobierając proponowane narzędzia, aby efekty ich użycia były dostrzegalne jak najszybciej.

Zwykle największy nacisk kładziemy na jakość obsługi i kompetencje miękkie. Rozumiemy, że właśnie takie umiejętności przynoszą najszybsze wyniki w efektywności personelu, budowanie zdrowej atmosfery między współpracownikami, lepszy kontakt z klientem i w konsekwencji – poprawę wyników finansowych firmy. To jest powodem dla którego nasi klienci postrzegają nasze szkolenia w kategorii inwestycji, a nie kosztu.

Przykładowe tematy szkoleń to:

 • komunikacja i relacje – trening umiejętności interpersonalnych,
 • efektywna komunikacja w zespole,
 • efektywny zespół – jak pracować pod presją czasu?
 • motywacja pracowników – jak mądrze zarządzać potencjałem ludzi?
 • zarządzanie konfliktem,
 • psychologia motywacji,
 • psychologia sprzedaży,
 • techniki profesjonalnej sprzedaży,
 • negocjacje i mediacje w biznesie,
 • psychologia przywództwa,
 • trening asertywności (2 lub 3-dniowy),
 • efektywność osobista menedżera,
 • proces grupowy a postawa lidera,
 • stres i sytuacje trudne – trening odporności psychicznej,
 • trening nazywania emocji,
 • sztuka łagodnej i stanowczej perswazji,
 • trening krytycznego myślenia,
 • team coaching,
 • coaching jako narzędzie managerskie,
 • twórcze myślenie w życiu i organizacji,
 • trening kreatywności,
 • emisja głosu w telefonicznej obsłudze klienta,
 • autoprezentacja w zawodzie managera,
 • wellbeing w organizacji (spotkania i treningi z fizjoterapeutami, dietetykiem psychologiem sportu).

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły!

lp.ga1716815389tsevn1716815389iorp@1716815389oruib1716815389

+48 534 454 555